12 ภาษา วัฒนาศิลป์

12 ภาษา วัฒนาศิลป์

โครงการสัมมนา เรื่อง “12 ภาษา วัฒนาศิลป์” เพลง 12 ภาษา โดย ครูฐิระพล น้อยนิตย์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องรามราฆพ ชั้น 5 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี