ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มทร.ธัญบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มทร.ธัญบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มทร.ธัญบุรี วันที่ 12 -14 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี