ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME 1/2 วันที่ 10 มีนาคม 2563

ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME 1/2 วันที่ 10 มีนาคม 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 เรื่อง ปรับแผนการตลาดดิจิทัล 2020 สำหรับ SME โดยคุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัดวันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร