ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ 1/2 วันที่ 11 มีนาคม 2563

ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ 1/2 วันที่ 11 มีนาคม 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 เรื่อง ดูแลลูกค้าและบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์ โดย LINE Certified Trainer วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร