ยอมแพ้ได้ไงถ้าหัวใจยังเต้นอยู่ จ๊ะจ๋า จิณจุฑา จุ๋นวาที

ยอมแพ้ได้ไงถ้าหัวใจยังเต้นอยู่ จ๊ะจ๋า จิณจุฑา จุ๋นวาที

ยอมแพ้ได้ไงถ้าหัวใจยังเต้นอยู่ จ๊ะจ๋า จิณจุฑา จุ๋นวาที ศิษย์เก่า สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี