ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มทร.ธัญบุรี ปี 2563

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มทร.ธัญบุรี ปี 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว