กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกับมอบรางวัลแม่ตัวอย่าง รางวัลการประกวดเรียงความ และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี