(Success case) คุณศิริพัฒน์ มีทับทิม บริษัท ช่อคูณ เรมิดี้ จำกัด “CHORKOON”

(Success case) คุณศิริพัฒน์ มีทับทิม บริษัท ช่อคูณ เรมิดี้ จำกัด “CHORKOON”

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท ช่อคูณ เรมิดี้ จำกัด “CHORKOON” ผลิตสินค้าแปรรูปมาจากตำรับสมุนไพรในพระคัมภีร์แพทย์แผนไทย เช่น เจลอาบน้ำ เซรั่ม ยาสีฟันสมุนไพร แชมพูสระผม รวมไปถึงอาหารเสริม ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการทำงานวิจัยทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ สัมภาษณ์คุณศิริพัฒน์ มีทับทิม กรรมการผู้จัดการ พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing โดยการใช้ Digital เชิงรุกจากการเข้าร่วมอบรม ในการขยายฐานลูกค้า มุ่งหวังให้สินค้าไทยไกลไปยังต่างประเทศ สร้าง Content ในการขายออนไลน์ ในช่วงโควิดยอดขายลดลง 0% หลังหมดโควิด ยอดขายเพิ่มมากขึ้นจากการขายออนไลน์ 50% จากฐานลูกค้าใหม่ และฐานลูกค้าเดิมมีการซื้อซ้ำ