โครงการนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

โครงการนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดโครงการนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิดสำคัญที่ชื่อ “ชาตะ” (Cha-ta) by Do Idea 13 และร่วมกับผู้บริหารฯ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ชมการแสดงตัวอย่างแฟชั่นโชว์ของนักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ณ หอศิลปกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี